RODO

ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI/WIZERUNKOWYMI W WIELKOPOLSKIM KLUBIE MORSÓW ALASKA

 

Z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych (rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO), przekazujemy Państwu informację na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest

Wielkopolski Klub Morsów ALASKA, dalej „WKM ALASKA”.

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia rejestracji podczas Zlotów Morsowych i wyjazdów klubowych bezpośredniego realizowanego przez WKM ALASKA .

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności. 

Pani/Pana wizerunek będzie przetwarzany w materiałach promujących „morsowanie” lub reklamowych i marketingowych związanych z morsowaniem, 

tylko i wyłącznie na stronach WKM ALASKA.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie –  udzielona przez Państwa zgoda. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Rezygnacja z członkostwa w WIELKOPOLSKIM KLUBIE MORSÓW ALASKA nie skutkuje automatycznym wymazaniem Pani/Pana danych osobowych/wizerunkowych.

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: wielkopolskie.morsy@op.pl z podaniem dokładnego zakresu danych do usunięcia. W zakresie wizerunku należy obowiązkowo podać daty emisji wizerunku.